PARTNEŘI AKCE

Záštitu nad akcí převzali:

  • Mgr. Miluše Horská - místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR
  • Ing. Martin Charvát - primátor města Pardubic
  • Mgr. Jakub Rychtecký - náměstek primátora města Pardubic
  • Ing. Roman Línek, MBA - první náměstek hejtmana, člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za investice, majetek a kulturu
  • René Živný - člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za sport, cestovní ruch, volnočasové aktivity a informatiku

 Děkujeme!

.